Badanie RTG i USG

Badania RTG i USG zwierząt

Badanie USG zwierząt

Dzięki nowoczesnemu aparatowi USG marki SonoScape® od teraz jeszcze dokładniej i pewniej możemy diagnozować problemy naszych Pacjentów.

Aparat pozwala oceniać zmiany w nerkach, wątrobie, śledzionie, pęcherzu moczowym, układzie pokarmowym, macicy, prostacie i jądrach oraz pozostałych narządach jamy brzusznej. Pozwala na wykonywanie badania w kierunku ciąży połączone z oceną żywotności płodów. Pozwala także na ocenę wybranych stawów i ścięgien - takich jak ścięgno bicepsa czy staw kolanowy.

Dzięki temu aparatowi możemy także wykonywać echo serca i w połączeniu z EKG oceniać pracę tego narządu.

 

Badanie RTG zwierząt

W naszej przychodni weterynaryjnej dysponujemy także nowoczesnym systemem radiografii cyfrowej PROSCAN CR-System 35, do wykonywania badań RTG zwierząt.

Dzięki szybkiemu procesowi skanowania radiogramy są dostarczane natychmiast do rozpoznania.

 

gmaps logo